Opfølgning efter sejladsen

 

 

Opfølgning efter sejladsen

 

Når sejladsen nærmer sig sin afslutning, vil børnene blive opfordret til at deltage i selvhjælpsgrupper, hvor de vil møde de deltagere de har været sammen med, samt andre børn der har deltaget i BoatCamp.one´s ture.

 

Vi vil opfordre til at forældrene tilsvarende fra tid til anden deltager. Det tætte forældresamarbejde vil være det optimale for barnets videre udvikling og en dermed være en væsentlig mulighed for at bryde den onde cirkel.

 

Pædagogerne fra BoatCamp.one vil være tovholdere i det efterfølgende netværk og samtidigt deltage i selvhjælpsgrupperne. Derudover et det pædagogerne der tager sig af støtte kontakt ordningen, når dette viser sig at være nødvendigt.

 

 

 

 • etablering af netværk
 • udlevering af deltagerliste med telefonnumre
 • aftale med dato for første netværksmøde
 • mulighed for at møde nye deltagere
 • opsummeret deltagerliste fremsendes via mail
 • hotline
 • udlevere tlf.nr. hvor en kendt voksen vil svare 24/7
 • hotlinen kan kun bruges af BoatCamp.one deltagere
 • selvhjælpsgrupper
 • der opfordres til deltagelse i selvhjælpsgrupper
 • mulighed for at mødes jævnligt, dog max 2 gange pr. måned
 • eventuelt gøre brug af psykolog
 • ledes af deltagende soc. pæd., som deltagerne kender
 • Selvledende selvhjælpsgrupper
 • på sigt lade tidligere deltagere lede nye selvhjælpsgrupper
 • fuld supervision fra deltagende soc. pæd.
 • støtte/kontaktperson
 • som led i deltagelse kan der tilbydes mulighed for støttebesøg i hjemmet ”hjemme hos”
 • kan i mindre omfang foretages i forlængelse af ture
 • hvis behov, kan der etableres støtte/kontaktperson ordning op til 10 timer om ugen
 • skal i det omfang det er muligt foretages af en kendt person fra BoatCamp.one
 • storebror/søster hjælp
 • i mindre omfang kan der gøres brug af en de ældre deltagere der kan støtte en yngre deltager
 • yde støtte i mindre omfang, såsom lektiehjælp, sport etc.
 • ”storebror/søster” modtager nødvendig supervision, og eventuel økonomisk støtte til diverse aktiviteter

 

KONTAKT OS

Boatcamp.one

Nivå Strandpark 25D

Nivå Havn

2990 Nivå

 

mail: info@boatcamp.one

 

Telefon: +45 28 87 50 15

 

CVR: 38628984

BOATCAMP.ONE

Boatcamp.one er en fondsfinansieret selvejende institution, hvis formål er at tilbyde mobbede børn sociale kompetetencer, med henblik på at mobning undgås. Dette arbejde foretages ved sejlads og understøttende pædagogisk arbejde.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved